'T HOOGEHUYS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 'T HOOGEHUYS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 886.143.993

Publication

23/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 20.12.2013, NGL 20.12.2013 13690-0574-010
29/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 19.12.2014, NGL 23.12.2014 14700-0557-011
27/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 21.12.2012, NGL 20.02.2013 13046-0337-011
14/03/2012
Motl 2.l

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouder IIIIII811II 111111 III

aan het *iaossass*

Belgisch Staatsbla

Gahoarei V. s;r,in"sieeii t&Wa"t~-~gwigN

Q 2 .1J3- ite

De Hoofdgriffier,Oriffie

Ondernemingsnr : 0886.143.993

Benaming

(voluit) : `t Hoogehuys

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Hoogveldstraat 14, 3640 Kinrool

Onderwerp akte : Benoeming werkend vennoot belast met dagelijkse technische leiding

De Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 02.01.2012 beslist met eenparigheid van stemmen

Dhr. Patrick Smeets, NN 70.01,26-503-97 vanaf heden te benoemen als werkend vennoot belast met de

dagelijkse technische leiding van de onderneming. Zijn mandaat is onbezoldigd.

Timmermans Pastalie

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 16.12.2011, NGL 23.02.2012 12043-0244-012
21/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 17.12.2010, NGL 15.02.2011 11037-0250-011
23/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 18.12.2009, NGL 17.02.2010 10047-0156-009
20/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 19.12.2008, NGL 12.02.2009 09049-0366-009

Coordonnées
'T HOOGEHUYS

Adresse
HOOGVELDSTRAAT 14 3640 KINROOI

Code postal : 3640
Localité : KINROOI
Commune : KINROOI
Province : Limbourg
Région : Région flamande