A.A.P. - TANKS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A.A.P. - TANKS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 890.430.405

Publication

27/08/2014
Lc

MOdWd11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsb s t . -opie

" egetega ter gr iefle VAN KOOPI1.11/41qD0

na neerlegging ter griffie van d

11011%lej 11111

Ondernemingsnr : 0890.430.405 Benaming

A.A.P.-TANKS

(verkort) :Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Hoogbuul 44/A - 2250 Olen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Bij besluit van de zaakvoerders d.d. 21 mei 2014 wordt de maatschappelijke Nijverheidsstraat 48 bus A  2260 Oevel, dit met onmiddellijke ingang.

zetel gewijzigd naar

Get. Moons Maarten,

In opdracht en met volmacht van de heer Staes Ruddy,

zaakvoerder A.A.P.-TANKS

Tegelijk neergelegd: kopie administratieve volmacht

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

DL

1-1

er

DL

eq

eq

et

"a

et

et

P:

et

P:

06/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 27.09.2013, NGL 30.10.2013 13650-0100-011
06/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 28.09.2012, NGL 30.10.2012 12627-0120-010
14/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 30.09.2011, NGL 02.11.2011 11600-0158-010
16/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 24.09.2010, NGL 10.11.2010 10604-0126-009
18/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 25.09.2009, NGL 10.11.2009 09850-0095-009
14/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 25.09.2015, NGL 08.10.2015 15645-0367-009

Coordonnées
A.A.P. - TANKS

Adresse
NIJVERHEIDSSTRAAT 48, BUS A 2260 OEVEL

Code postal : 2260
Localité : Oevel
Commune : WESTERLO
Province : Anvers
Région : Région flamande