2NMS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 2NMS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 873.822.817

Publication

02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 29.06.2014 14238-0217-011
26/11/2014
Mod Word 11.1

- -~--~

._ ~.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- 111

behoudei 1921 22

aan het

Belgisch

StaatsbiasNP =RGs_1-200

e;~l:', 2tsc~ (+er1 1 ~,~

Griffie Rechtbank van Koophandel eg4ff*en.Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0873822817

Benaming

(voluit) : 2NMS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Herseltsesteenweg 261- 3200 Aarschot

(volledig adres)

Onderwerp akte : wijziging maatschappelijke zetel

Uit het verslag van de zaakvoerder van 5 november 2014 blijkt het volgende;

Met eenparigheid van stemmen wordt de maatschappelijke zetel verplaatst naar:

Marktstraat 15 bus 4.1, 1930 Zaventem vanaf 07/11/2014

WALLRAF MAARTEN

Zaakvoerder

2NMS B.V.B.A.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 10.07.2013 13283-0124-010
29/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 26.06.2012 12206-0467-010
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 24.06.2011 11196-0151-010
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 29.06.2010 10225-0532-009
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 25.06.2009 09281-0245-010
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 20.06.2008 08249-0396-010
01/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 30.07.2007 07487-0197-010

Coordonnées
2NMS

Adresse
HERSELTSESTEENWEG 261 3200 AARSCHOT

Code postal : 3200
Localité : AARSCHOT
Commune : AARSCHOT
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande