'T DERP

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 'T DERP
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 874.778.464

Publication

07/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 30.09.2013 13611-0160-010
29/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 21.05.2013 13126-0563-010
19/10/2012
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Motl Woatl 11,1

[ii ;~~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehoudt aan ho' Balgist Staatsbt, I 1111111111111111111111111111111111111111111111111

*iai~3iia*

Ffachttank van koophandel

I 0 CU, 2012

~7,~

~~ ^r~..~

E-1

_

Griffie

Ondernemingsnr : 0874778464

Benaming

(voluit) : 't DERP

(verkort) :

F;echtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kiezelweg 125, 3540 Herk-de-Stad

(volledig adres)

Ond: rwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

Tijdens de bijzondere algemene vergadering van 16 juli 2012, ten maatschappelijke zetel, werd volgende beslissing eenparig goedgekeurd

1?e maatschappelijke zetel wordt van 1 augustus verplaatst naar de Grotestraat 72 te 3540 Herk-de-Stad.

Marc Busselen

Zaakvoerder

31/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 25.08.2011 11450-0495-012
06/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 28.09.2009 09788-0175-012
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 18.06.2008 08247-0306-015
01/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 25.07.2007 07479-0126-018

Coordonnées
'T DERP

Adresse
GROTESTRAAT 72 3540 HERK-DE-STAD

Code postal : 3540
Localité : HERK-DE-STAD
Commune : HERK-DE-STAD
Province : Limbourg
Région : Région flamande