AEROSOLS BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AEROSOLS BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 474.529.146

Publication

27/11/2013
Mud Word 11.1

L.ati' t In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

15. 11, 2013

RECHB HANDEL

II i i" 131 7896*

Ondernemingsnr : 0474.529.146

Benaming

(voluit) : AEROSOLS BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : GroteWeg 138 A, 8930 Rekkem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder + verplaatsen van maatschappelijke zetel

Bij bijzondere algemene vergadering van 30/10/2013 werd beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen van Groteweg 138A 8930 Rekkem naar Rue Cte d'Or 68, 4000 Luik.

Tevens werd beslist de vennootschap Novotrade, gekend onder het ondernemingsnummer LU24263319, met maatschappelijke zetel rue de l'glise 54, 4732 Petange Luxemburg, vertegenwoordigd door Bjrn Charle zijn zaakvoerder te ontstaan ais zaakvoerder. Zij krijgen volledige decharg voor hun mandaat vanaf 30/10/2013

Wordt benoemd tot zaakvoerder de heer Jeurissen Theodorus , wonende te moelscherweg 114, 47574 BRD Goch. Hij aanvaardt zijn mandaat.

Zaakvoerder

Jeurissen Theodorus

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/05/2013 : OU046844
03/01/2013 : OU046844
12/12/2011 : OU046844
05/03/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
29/10/2010 : OU046844
18/05/2010 : OU046844
18/05/2010 : OU046844
06/11/2006 : OU046844
05/10/2005 : OU046844
03/01/2005 : OU046844
24/10/2003 : OU046844
05/10/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
AEROSOLS BELGIUM

Adresse
RUE COTE D'OR 68 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne